Reacties

Reacties van lezers

Hierna volgen enkele reacties van lezers. Als u zelf wil reageren dan kan dat via de contact-pagina.


Sandra Valk
Wat een krachtig, prachtig boek!
Ontmoetingen in het donker ontroerde me, gaf herkenning, liet me lachen, schokte me soms, maar bovenal raakte het me diep door de kracht die overal doorklinkt. Erg mooi!


Kim Bols (link):
... Ik las al meteen in je inleiding dat je er werk van had gemaakt: 10 maanden research om dit boek te schrijven. Dat alleen al verdient een grote pluim! Je hebt niet alleen mensen geïnterviewd, maar ook nog eens een poging gedaan om je in te leven, om te beleven was het is, leven met een visuele handicap (...) Geertje, je hebt alles zo mooi gedetailleerd omschreven dat vind ik echt fijn!
Wat mij ook erg aansprak in het boek, was dat je het verwerkingsproces van mensen beschreef, van hoe iemand het ervoer om blind te worden. (...) Jammer dat dit boek 15 jaar geleden nog niet bestond! Ik herken verder bij elk verhaal wel iets terug van mezelf.
(...) Want het is gewoonweg zo: Wij hoeven geen sukkelaars te zijn. Ik ben en voel me net hetzelfde als iemand met een goed zicht, alleen is het enige verschil dat ik wat dingen moet oplossen met hulp(middelen), begeleiding, of aanpassingen, maar voor de rest kan ik prima mijn plan trekken en een net zo waardevol leven opbouwen als iemand anders. Ik kan werken, alleen wonen, heb zo mijn hobby's en vrije tijd, en integreer me zo goed en zo veel mogelijk in de gewone (ziende) maatschappij. Ik hoef mij dus zeker niet minderwaardig te voelen door mijn visuele handicap. (...) Ook fijn is de kleine nabeschouwing achteraf waardoor je een beeld hebt van wat er nadien met de geïnterviewden is gebeurd. Zeer interessant!
Geertje, je hebt het echt fantastisch aangepakt; je boek is een bijzonder naslagwerk geworden. Dit sterk boek beantwoordt aan een zeer hoge kwaliteit. Een karrenvracht aan gelukwensen voor het prachtige resultaat!


Geert Maeckelbergh (link):
Ik ben gewoonweg laaiend enthousiast! De verhalen in je boek hebben me diep getroffen, maar ook de energie die je in je werk hebt gestopt, blijft me steeds bij. Je gaf 12 mensen de kans om hun verhaal te doen. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Hoe vaak gebeurt het niet dat het spreekrecht van personen met een beperking wordt vervangen door het 'advies' van mensen die het beter menen te weten? Ik ben je boek erg genegen en heb er op mijn website een tekstje over geschreven. Ik hoop dat velen 'Ontmoetingen in het donker' gaan lezen en ook zullen begrijpen dat het echt wel kan voor ons! Proficiat en alle succes toegewenst!


Christa De Schepper (VeBeS):
Proficiat, een mooie weergave van de voornaamste moeilijkheden, pijnpunten, doorzetting en mogelijkheden. Het enige wat voor mij dikker in de verf mocht is het lotgenotencontact en onze Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde (VeBeS). Waar ik het minder mee eens was, is het minder leuke imago van opgroeien op internaat in de week. Ik heb daar mooie herinneringen aan en als sommige kinderen vroeger door pesten, te weinig ondersteuning of welke reden dan ook uit het GOn naar Spermalie kwamen, dan was het toch ook met een serieuze knauw in het zelfbeeld, schrik voor herintegratie... Ik heb er in ieder geval veel kunnen leren, een mooie basis gekregen. En mijn beste vriendinnen en mijn man leerde ik daar ook kennen. Maar ik las ook dat het GOn serieus geëvolueerd is, dat men nu ook werkt aan je voorkomen... Mooie zaak!
Geertje, ik wil je feliciteren met je boek, de diepgang, je inzicht om zoveel realiteit weer te geven. Hopelijk opent het vele ogen en kan het een bijgedragen steentje zijn voor contacten met ziende mensen.


Ann Heeren:
Waar ik je op 29 april gefeliciteerd heb met 'het boek', omdat het af was en daar zo echt lag, wil ik je nu bedanken voor 'dat boek'. Voor wat ik heb mogen lezen, voor waar ik met jou heb mogen mee kijken en luisteren naar die 12 mensen en meer. Ik ben ook blij verrast te lezen hoe je je in een aantal avonturen gestort hebt, zoals torbal spelen, stoklopen, ... en je ervaring en beleving beschrijft. En nog: door vragen te blijven stellen en je licht bij allerlei instanties op te steken, is je boek ook voor ons nog heel informatief geworden ook. Jou kon men immers niet zomaar van het kastje naar de muur  sturen. Dus: DANKJEWEL!


Yves Taffin (link):
De stijl is afwisselend informatief, grappig, maar vaak ook ontroerend. (...) dat enkele geïnterviewden heel erg ver gaan in hun confidenties, in het bijzonder wanneer het over intieme gevoelens en ervaringen gaat. Je kunt daar je bedenkingen bij hebben. Wat mij betreft:  het getuigt hoe dan ook van bijzonder veel moed! Ik heb er ook alle begrip voor. Die keer dat je als nobele onbekende de waarschijnlijk enige kans in je leven krijgt om je unieke verhaal te doen, geef je natuurlijk alles wat je in huis hebt.
Tegelijk dient aangestipt dat de auteur erg kies omgaat met deze en andere informatie. Nergens stuurt ze de geïnterviewden in een bepaalde richting, tenzij ze omwille van de duidelijkheid wel MOET doorvragen, natuurlijk. Ze zoekt ook niet de polemiek of de controverse op. (...)
Uit tal van getuigenissen blijkt ook nog maar eens hoe werkgelegenheid een heikel punt is voor mensen met een visuele beperking. In de grabbelton die 'diversiteit' heet, zijn wij zeker wat dat betreft één van de meest, zoniet DE meest over het hoofd geziene groep, maar daarom niet de minst problematische: wel integendeel! Het hoofdstukje 'Knelpunten in de zoektocht naar werk' verhaalt hierover uitgebreid. In een ander hoofdstuk 'studeren voor later' voel je Geertjes oprechte bezorgdheid als ze ziet hoe op de middelbare blindenschool leerlingen worden opgeleid tot van alles waar ze, ondanks hun vaak unieke talenten, tomeloze inzet en enthousiasme, waarschijnlijk nooit een ernstige kans mee op de arbeidsmarkt zullen krijgen. Anderzijds: er is ook een hoofdstuk: 'Werk vinden op eigen houtje, zo kan het ook'. Het is dus zeker niet al kommer en kwel.


Kathleen Van de Ven:
Na het lezen van je boek moést ik je gewoon mailen om je te bedanken voor het lef en de nieuwsgierigheid dat je over de schouder hebt durven meekijken naar hoe het is om te leven met een visuele beperking. Ik heb zelf ook een ingewikkelde ernstige oogafwijking. Het boek gaf me inspiratie en ik ben via mijn huisarts bij een andere arts terechtgekomen die mij ook zo'n lijntje onder mijn ogen kan zetten, omdat ik me niet kan maquilleren. Vrouwelijkheid is immers zo belangrijk voor mij. Ik wist niet dat dit bestond. Het gaf me een ongelooflijk gelukkig gevoel. Mijn kleren kies ik in mijn eentje (...), waar ik de verkoopsters ken (...). Het doet me deugd van mensen te horen dat ik smaak en oog voor schoonheid heb. Ik waag me vaak in felle kleuren en fijne stoffen waar anderen zich niet in zouden durven hullen om de wereld te laten zien dat ik er ben, vrouwelijk en elegant, mét witte stok (al blijf ik het lastig hebben met dat ding) en mijn trouwe viervoeter in fluogele 'hondenjas'. Je boek was voor mij een erkenning van een strijd in een vaak moeilijke 'ziende' wereld die ik al jarenlang voer. Ik ben er nu 33 en nu begint het leven pas. Ik ben psychologie aan het studeren om als zelfstandige psychologe aan het werk te kunnen en zelf alles zoveel mogelijk in handen te kunnen hebben.


Cathy Guisson:
Ik heb je boek gekocht met de bedoeling hem te lezen, maar wat me erg teleurstelde, was dat de druk te klein was en ik hem niet kon lezen. Gelukkig was er de cd. Ik heb hem gelezen en vind hem FANTASTISCH. Van mijn jeugd en latere leven komt er heel veel terug, zowel emotionele als heel leuke herinneringen. Ik kan mij heel goed plaatsen in die 12 personen. Kortom het is een HEEL GOED BOEK. En nu maar hopen dat er heel veel mensen hem lezen. Geertje, nen DIKKE PROFICIAT.


Ph. De Munter:
Ik heb, als slechtziende persoon, uw boek 'Ontmoetingen in het donker' met veel aandacht gelezen. Aan de ene kant geeft het moed aan lotgenoten, terwijl het anderzijds de 'rauwe' werkelijkheid met de constante moeilijkheden weergeeft! Een prachtig, vlot lezend boek! Gefeliciteerd!


Inge P.:
Een boek waarvan ik wens, dat het wordt bekendgemaakt onder (studenten) hulpverleners en aan alle andere mensen die interesse hebben om zich in de wereld van het niet of slecht zien te verplaatsen.
Zelf heb ik enorm van dit boek genoten. Niet alleen omdat ik heel veel mensen die erin voorkomen persoonlijk ken, maar meer nog omdat het zo herkenbaar was... Soms was ik ontroerd, blij-verrast, geraakt door Geertjes grote inlevingssvermogen en inzicht, geschokt bij moedige, moeilijke getuigenissen, getroffen door kracht van mensen ... en soms heb ik luid gelachen! Mensen, wat mij betreft: echt een aanrader dus!!!


Gerry Guldentops:
Ikzelf en woef Zarko waren aanwezig in Brussel bij de voorstelling van uw boek. Inmiddels heb ik uw boek bijna uitgelezen en ja, alle verhalen van mijn lotgenoten zijn verschillend en dit is goed voor de buitenstaanders bij manier van spreken.
Ik hoop dat dit boek vlot over de toonbank gaat om aan te tonen aan de buitenwereld dat blinden en slechtzienden meer kunnen dan enkel met hun witte stok  rond te paraderen. Ik ga uw boek dan ook aanbevelen aan mijn familie,vrienden en kennissen.


Ludwig L.:
Ik heb jouw boek met veel belangstelling en nieuwsgierigheid gelezen. Ik ben positief verrast door het resultaat. Je inleefwerk en je research hebben geleid tot een schitterende weergave van de wereld van blinden en slechtzienden. Wie dit boek leest zal zeker een andere KIJK hebben op onze leefwereld en de mens ontdekken achter de visuele handicap. Anderzijds ga je de problemen niet uit de weg. De opbouw van het boek vind ik leuk. Ik hoop dat velen dit boek lezen en ik wil je alvast bedanken voor het mooie initiatief.


Kristel De Smet (link):
Ik heb met veel plezier uw boek 'Ontmoetingen in het donker' gelezen. Ik ben zelf zwaar slechtziend en er stonden zoveel herkenbare dingen in, zoveel mensen die aan het woord kwamen die ik persoonlijk ken, zoveel mooie dingen... Echt tof dat jij dit boek geschreven hebt. Ik hoop dat veel ziende mensen dit boek zullen lezen en de wereld van blinden en slechtzienden dan beter begrijpen. Van harte proficiat.


Ben Braillard:
Ontmoetingen in het donker is een schitterend 'medium'; het is méér dan een boek. Een mooi initiatief om de buitenwereld met de neus op de feiten te drukken, om iets meer klaarheid te scheppen over een wereld waar toch nog o zo weinig over bekend is. Daarnaast is het ook een boek waaraan blinden en slechtzienden zélf wat hebben. Want elk leven is anders, geen enkele ervaring is dezelfde en toch hebben we veel met elkaar gemeen... 'OIHD' is geen boek dat je in één ruk uitleest, maar zo is het ook niet gemaakt. Hier is aan gewérkt. Proficiat Geertje!


Nele Joostens (CM, Straal):
Hoe donker is donker?
Blinde mensen zien niets, denken velen. Maar wat is niets? En is dat wel zo? Geertje De Ceuleneer besefte dat ook haar kennis over de wereld van blinden en slechtzienden gering was. Ze besliste zich erin te verdiepen en raakte gefascineerd door de verhalen van twaalf sterke mensen met een gezichtsbeperking. Allemaal slagen ze erin een succesvol leven te leiden in deze maatschappij waarin beelden steeds belangrijker worden. 'Ontmoetingen in het donker' werd een hartverwarmend boek.
Geertje De Ceuleneer wilde in de eerste plaats een boek schrijven over sterke mensen. Mensen die het leven nemen zoals het komt en die er het beste van maken ondanks alle tegenslagen. Daarin slaagde ze met brio.


Johan Piryns:
Ik hoorde onlangs een interview met jou en Geert Maeckelbergh op Radio 2 in 'Niets is zeker'. Dat interview vond ik waardevol want ik merk zelf hoeveel mensen ons plots gaan begrijpen en ik voel dit vooral binnen onze parochiegemeenschap waar men mij ook aanspreekt over je boek. Ik vind het toch verbazend dat je zo een boek hebt geschreven want ik vraag me af wat de aanleiding was om 'Ontmoetingen in het donker' te schrijven? Je moet al zelf bijna in die blindenwereld zitten om het te begrijpen.
Ik verbaasde me erover hoe goed je op de hoogte was van alle voorzieningen die wij als blinde hebben en hoe makkelijk je erover sprak in je interviews!!!


Rieke Jacobs (Zicht op Cultuur):
Ondertussen heb ik het boek gelezen maar ik geloof dat ik het ook ga beluisteren omdat haar interpretatie en fijngevoeligheid zo meer aan bod zal komen. Het is een zeer sensibiliserend boek met veel respect geschreven(!) zeer herkenbare situaties... o.m. tewerkstelling is een heet hangijzer. Elke professional zou het moeten lezen, het leest zeer vlot.


 

Powered by CMSimple